Notícies

Portada > Actualitat > Noticies > Nou esmorzar de gestió esportiva organitzat per la ACGEP L'organització d'activitats d'estiu al dia

Nou esmorzar de gestió esportiva organitzat per la ACGEP L'organització d'activitats d'estiu al dia

17/06/2018

El dijous 14 de juny l'Associació catalana de gestors esportius professionals va organitzar un nou esmorzar de gestió esportiva. En aquesta ocasió dedicat a analitzar la normativa aplicable a les activitats d'oci i esport organitzades a l'estiu.

Un tema de summa actualitat ja que en pocs dies arrenquen centenars d'activitats que estan sotmeses al "Decret 276/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en els quals participin menors de 18 anys". Aquesta norma regula les activitats d'educació en el temps de lleure, incloses algunes de caràcter esportiu en què participen més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya. I en concret als campaments de vacances, colònies, les estades o campus esportius o les rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars que durin com a mínim 2 nits consecutives en el cas que hi hagi pernoctacions o que durin 4 dies o més consecutius sense comptar les interrupcions de cap de setmana.

 

El ponent convidat va ser Joan Pérez Lluch, gestor esportiu al Club Natació Martorell i mànager de SA Barcelona El Clot. Els assistents van mostrar la seva preocupació per les obligacions a complir, el procediment de notificació i les ràtios monitor / menors a respectar.

 

Així tots els organitzadors han de tenir a disposició de l'autoritat administrativa durant la celebració de l'activitat la següent documentació:

 

- Programa general de l'activitat (calendari, objectius, horaris i planificació).

- Autorització signada pel pare, mare o tutor.

- Fitxa de salut signada pel pare, mare o tutor.

- Llista ordenada amb noms, adreces i telèfons de contacte. Tant de participants com a dirigents i responsables.

- Targeta sanitària i / o mútua privada.

- Còpia de les assegurances obligatòries.

- Còpia de la notificació de l'activitat.

- Acreditació de la inscripció al ROPEC dels dirigents i responsables.

Arxius adjunts

Arxivat a: General, Socis

Patrocinadors de l'ACGEP