Notícies

Portada > Actualitat > Noticies > FINAL DEL TEMPS AFEGIT - ESMORZARS DE GESTIÓ ESPORTIVA

FINAL DEL TEMPS AFEGIT - ESMORZARS DE GESTIÓ ESPORTIVA

17/12/2018

El 01 de gener de 2019 finalitza la moratòria d'aplicació de la Llei que regular les professions de l'esport a Catalunya.

El passat dijous 13 de desembre l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals va organitzar un nou Esmorzar de Gestió Esportiva a Lleida. En aquesta ocasió, de la mà del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya (COPLEFC) i dedicant a analitzar la pròxima aplicació de la normativa d'aplicació a l'exercici de les professions esportives.

La ponent convidada va ser Alèxia Pérez García, Gerent de l'esmentat col·legi professional. El primer missatge va ser de tranquil·litat: "els professionals que treballen en l'àmbit de la prestació de serveis esportius compten amb el suport del COPLEFC per assessorar-se".

La llei reconeix quatre professions (professor, entrenador esportiu, director i monitor esportiu) i l'obligació de què els professionals estiguin inscrits  en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC). No complir amb aquesta obligació constituirà una infracció que podrà ser sancionada amb una multa de fins a 6.000,00 € a partir del 01 de gener de 2019.

La ponent va explicar els vies d'accés a aquest Registre, així com el procés necessari per acreditar les competències i obtenir els certificats de professionalitat corresponents. Els més de 35 assistents plantejaren tot tipus de qüestions que es van debatre, per exemple, l'exclusió de l'aplicació de la normativa a aquelles persones que actuen de voluntaris.

A la conferència va assistir el Sr. Joan Segura, delegat de la Secretaria General de l'Esport a Lleida, així com la vicepresidente del COPLEFC, la Sra. Carmen Ercilla.

 

Arxivat a: General, Socis

Patrocinadors de l'ACGEP