Notícies

Portada > Actualitat > Noticies > VI Jornada Dret Esportiu Lleida 2019

VI Jornada Dret Esportiu Lleida 2019

09/01/2019

Deporte y Ocio organitza les VI Jornadas de Derecho Deportivo a Lleida amb el títol "Hacia las nuevas leyes del deporte"

Que es celebrarà el 21 de febrer de 2019 a la Sala de Conferències l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida. 

Elisabet Miranda, en qualitat de directora de les jornades, conjuntament amb Deporte y Ocio, presenten un cartell per aquesta jornada en la qual s'abordaran diferents aspectes jurídics en esdeveniments i activitats esportives. 

PROGRAMA:

09:30h - 10:00h - Acreditacions

10:00h - 10:15h - Inauguració

10:15h - 11:15h - CONFERENCIA MARCO. D. Alberto Palomar, Magistrat. Professor Titular de Dret Administratiu. Director de la revista Aranzadi de Derecho del Deporte y del Entretenimiento: “Un nuevo marco jurídico para el deporte”.

11:15h - 11:45h - Coffee Break 

11:45h - 12:30h - Dña. Esther Queraltó, Assessora RFEF. "El deporte profesional ante el nuevo marco jurídico".

12:30h - 13:15h - Dña. Eva Cañizares, advocada, membre de la Mesa de Expertos del CSD per l'elaboració de la nova Llei de l'esport. "El deporte femenino: situación actual y regulación en la futura Ley del Deporte".

13:15h - 14:00h - D. José Miguel Silva, Jutge Úni de Competició i Disciplina Esportiva a la Federación Española de Deporte para Sordos i a la FE de Motonáutica. "El Deporte Federado, en las nuevos proyectos y leyes del deporte. Pasado, presente y futuro".

14:00h - 16:15h - Dinar

16:15h - 17:15h - Ponent: "…".

17:15h- 18:15h - COMUNICACIONS

D. Vicente Javaloyes, Doctor en Dret. Profesor INEFC. "Mi carta a los Reyes Magos".

18:15h- 18:30h - Break

18:30h- 19:45h - TAULA RODONA: "La opinión de los sujetos implicados".

- Modera: D. Antonio Ezquerra, Professor titular Dret Administratiu UDL.

- D. Antonio Romero Campanero, President de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo

 

PRESENTACIÓ COMUNICACIONS:

Totes aquelles persones interessades poden enviar comunicacions vinculades amb els continguts de la VI Jornada de Derecho Deportivo 2019. 
Són requisits per a l'acceptació de les comunicacions;

  • Ser inèdit, no estar publicada en cap suport escrit o electrònic de comunicació.
  • El seu autor ha d'estar inscrit en la Jornada.

Les comunicacions seran analitzades pel Comitè Científic. Totes les Comunicacions acceptades pel Comitè Científic formaran part de la Documentació de les Jornades, exposant-se tan sols les que aquest consideri convenients.

Data límit de presentació: 8 febrer 2019.

Les comunicacions han de ser presentades en format Word i seguir la següent estructura:

  1. Títol: el títol haurà de ser breu (màxim de 15 paraules) i específic. Ha de reflectir el contingut de la presentació. No utilitzar abreviacions en el títol. S'escriurà en lletres majúscules, utilitzant la mida 12 del tipus de lletra Arial.
  2. Autors: S'escriurà, en minúscules (mida i tipus títol), els cognoms seguits del nombre de cara autor, sepaarats per comes.  
  3. Centre: Indicar el centre de treball dels autors. Si són diversos, assenyalar amb un número superíndex.
  4. Text: L'extensió màxima del text no ha de superar els 18.000 caràcters. S'escriurà en minúscules, utilitzant la mida 10 de la lletra Arial.

 

Inscripcions clican't aquí. Preus bonificats per a Socis ACGEP (veure preus inscripcions)

 

Arxivat a: General, Socis

Patrocinadors de l'ACGEP