Notícies

Portada > Actualitat > Noticies > El CANVAS com a eina de gestió de projectes

El CANVAS com a eina de gestió de projectes

02/12/2019

Un model per planificar qualsevol projecte esportiu La posada en marxa de qualsevol projecte esportiu exigeix ​​tenir en compte nombrosos aspectes. Com millor és la planificació més possibilitats tenim d'èxit. En aquest nou esmorzar de gestió esportiva, organitzat per l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals (ACGEP), s'ha analitzat el model CANVAS.

El "Business Model Canvas" és un model de gestió estratègica per al desenvolupament de nous models de negoci o documentar els ja existents. També resulta d'utilitat per a la realització de qualsevol projecte.

 

La presentació del model i posterior taller l'ha realitzat la professora de l'INEFC de Lleida i emprenedora, Dr. Estela Farías. L'avantatge més gran d'aquesta eina és la vivència del procés a l'ésser participatiu. CANVAS es treballa sobre un llenç de paper a través d'una seqüència de passos en què es van contestant les següents preguntes sobre el projecte a realitzar:

 

1. Per què? Justificació, objectius i beneficis de fer-ho.

2. Què? Producte o servei i requisits necessaris.

3. Qui? Identificar els stakeholders externs i l'equip que el realitzarà.

4. Com? Premisses, recursos, restriccions i condicionants que es plantegen.

5. Quan? Quant? Riscos, línia del temps (cronograma) i costos econòmics (pressupost).

 

Durant el procés s'ha d'aprofundir sobre aspectes com ara:

 

- El projecte genera valor? S'alinea amb l'organització? És coherent?

- Està prou definit el producte?

- Es compta amb els recursos suficients?

- Estan clars les restriccions i condicionants?

- Hi ha implicació (terminis i costos)?

 

Amb posterioritat a l'explicació, es va dur a terme una dinàmica grupal en la qual els gestors esportius van poder treballar diferents projectes esportius concrets.

Arxivat a: General, Socis

Patrocinadors de l'ACGEP